เกี่ยวกับเรา

"ครบรถ" เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของรถหรือคนใช้งานรถ ในด้านความรู้และบริการ ให้สามารถเข้าถึงความรู้หรือบริการที่มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ
 - การค้นหาศูนย์บริการที่มีคุณภาพ
 - การค้นหาอู่ซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพ
 - การค้นหารถมือสองที่มีคุณภาพ
 - การค้นหาอะไหล่ทดแทนที่มีคุณภาพ
 - การต่อทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทั้งหมด โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการ รีวิวจากผู้ที่เคยเข้ารับบริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ และนำไปสู่การแข่งขันเพื่อยกระดับงานด้านบริการให้สูงขึ้นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์