นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายและความยินยอม


1.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน Krobrod.com, Krobrod mobile site และ Krobrod Appilcation รวมถึงบริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การสร้างข้อมูลสมาชิก การส่งข้อความตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ รวมถึงการเข้าหน้าเพจเพื่ออ่านกระทู้ และการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ใน Krobrod โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดขึ้นภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

1.2. เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการ Krobrod.com, Krobrod mobile site และ Krobrod Appilcation รวมถึงบริการและเครื่องมือต่างๆ อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ Krobrod ถือว่า ผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ Krobrod


2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม


2.1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้ ได้แก่

2.1.1. ข้อมูลการเปิดบัญชีผู้ใช้เมื่อผู้ใช้งานทำการสมัครใช้บริการบน Krobrod เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มสมัคร ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี Krobrod อาจขอให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่ายบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน หรือตอบคำถามเพิ่มเติม เพื่อใช้ยืนยันข้อมูลของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการ E-Mail, Facebook รวมทั้ง G+ ทาง Krobrod จะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนจากผู้ให้บริการนั้นๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้ยินยอม

2.1.2. ข้อมูลการเขียนกระทู้ การโต้ตอบในกระทู้ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ได้ส่งเข้าสู่ระบบ Krobrod เช่น หน้ากระทู้ หรือหน้าประวัติส่วนตัว ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างข้อมูลลงทะเบียนที่ผู้ใช้งานแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ และผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลทั่วไปพบเห็น

2.1.3. ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้ใช้งานมีการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางให้บริการ เช่น การส่งข้อมูลผ่านตัวอักษร หรือโต้ตอบผ่านโทรศัพท์ หากผู้ใช้งานส่งข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลมูลส่วนบุคคลเข้ามาด้วยเหตุผลใดก็ตาม Krobrod อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้งานและปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน Krobrod อาจใช้ข้อมูลติดต่อในข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานที่ให้ไว้

2.2. ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติ

2.2.1. ข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้บริการบน Krobrod.com , Krobrod mobile site และ Krobrod Appilcation อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น Mobile Device IDs เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบต่างๆ และหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Krobrod โดยอัตโนมัติ

2.2.2. คุ้กกี้ (Cookies) และ ไอพี แอดเดรส (IP Address) Krobrod อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น คุ้กกี้ จะใช้สำหรับเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และประวัติการเข้าชมกระทู้ ซึ่งจะเรียกคืนค่าโดยอัตโนมัติในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง คุ้กกี้ จะหมดอายุหรือถูกลบทิ้งอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ หากผู้ใช้งานเลือกตั้งจดจำค่าไว้ คุ้กกี้จะหมดอายุตามระยะเวลาที่เลือก หรือมีอายุ 30 วัน รวมถึง ไอพี แอดเดรส จะถูกเก็บตอนที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัคร และผู้ใช้งานส่งข้อความกระทู้ทันที การเก็บข้อมูลการใช้งานของ คุ้กกี้ และ ไอพี แอดเดรส นั้น เพื่อใช้กำหนดการเปิดปิดการใช้งานของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานในบางฟีเจอร์

2.2.3. Location ของผู้ใช้งาน Krobrod มีการเก็บข้อมูล Location ผู้ใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำไปพัฒนาฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

2.3. ข้อมูลที่ได้จากแหล่งภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือ Krobrod จากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน Krobrod หรือบนหน้าแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ที่ Krobrod ได้นำเสนอไว้ Krobrod อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และข้อมูลการติดต่อ เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อพัฒนากิจกรรมและบริการต่างๆ ของ Krobrod รวมทั้งอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลต่างๆ จากบริษัทในเครือ Krobrod จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ หรือข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย


3. วิธีการใช้ข้อมูล


3.1. Krobrod ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการทั้งหมด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค วิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนา และเปิดบริการฟีเจอร์ใหม่

3.2. การใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บ เช่น การแสดงผลการค้นหา การแนะนำกระทู้ที่คุณอาจสนใจ หรือ Tag ที่คุณสนใจ แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และแสดงการสื่อสารบน Krobrod

3.3. การเก็บบันทึกการติดต่อของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและดูแลผู้ใช้งาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานอาจพบ Krobrod อาจใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงบริการ เช่น แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบริการต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้น

3.4. เพื่อการบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ Krobrod รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด

3.5. การรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของ Krobrod เพื่อใช้สำหรับการใช้งานข้อมูลต่อไป


4. การควบคุมข้อมูลโดยผู้ใช้งาน


4.1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบสมาชิก โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หรือการสมัครสมาชิกไว้กับ Krobrod ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้หรือแสดงไว้บน Krobrod

4.2. ผู้ให้บริการภายนอกบางรายที่ Krobrod ใช้งาน เช่น Google Analytics เพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้ามาเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานตามฐานความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำโฆษณา

4.3. คุ้กกี้ (Cookies) สำหรับการเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน การเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ แบบฟอร์มที่เคยกรอกไว้ และประวัติการเข้าชมประกาศนั้น ผู้ใช้งานสามารถจำกัดหรือป้องกันการตั้งค่าคุ้กกี้ในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้


5. การแบ่งปันข้อมูล


Krobrod จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน กับบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้

5.1. บริษัทในเครือของ Krobrod เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการรวบรวมและแชร์ข้อมูลส่วนนี้ รวมถึงประวัติบัญชีของผู้ใช้งาน

5.2. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ในการเสนอบริการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของ Krobrod ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวมีข้อจำกัดในการเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการภายใต้ข้อตกลงของ Krobrod และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5.3. สำหรับเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษร


6. ความปลอดภัยของข้อมูล


6.1. Krobrod มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีการจำกัดการเข้าถึง การเข้าถึงข้อมูลนั้น จะอนุญาตให้เข้าถึงได้โดยจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

6.2. Krobrod มีการตรวจสอบบริการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามนั้น ซึ่งได้แก่ สแปม (spam) มัลแวร์ (Malware) ไวรัส (Virus) และโค้ด (Code) ที่เป็นอันตรายในรูปแบบอื่นๆ


7. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่ง Krobrod จะมีการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าเว็บ Krobrod.com , Krobrod mobile site และ Krobrod Appilcation หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุด 26 มีนาคม 2562